UŽIVATEL 

Nápověda k nejčastějším dotazům


Jak co nejsnadněji začít SPORTIZER používat? Na stránce s informacemi je toho příliš mnoho a těžko se v tom orientuje.

SPORTIZER funguje podobně jako jiné systémy založené na uživatelských účtech. Uživatelé (správci nebo členové týmů) se do systému přihlašují pomocí e-mailové adresy a vlastního hesla. V ne-soukromých týmech je navíc k docházce možné přistupovat pomocí tzv. týmového hesla, kdy pro zápis do docházky není nutná registrace v systému.

 • Pokud chcete založit a vést tým
  1. Vytvořte v systému svůj uživatelský účet (z panelu vpravo nahoře), přihlašte se k němu, nastavte si přihlašovací heslo a údaje o vás.
  2. Vytvořte tým (na hlavní stránce) a nastavte jeho parametry (na stránce nastavení týmu).
  3. Na soupisku (na stránce týmu) vložte členy týmu zadáním jejich e-mailových adres - členům týmu budou rozeslány informační e-maily, které je odkážou na server a stránky s docházkou.
  4. Vytvořte termín (na stránce docházky týmu) se zaškrtnutou volbou „Rozeslat registrační e-maily členům týmu“ - tím naučíte členy týmu zapisovat se na termíny pomocí odkazů v registračních e-mailech.

 • Pokud chcete systém používat jako registrovaný člen týmu
  1. Vytvořte v systému svůj uživatelský účet (z panelu vpravo nahoře), přihlašte se k němu, nastavte si přihlašovací heslo a údaje o vás.
  2. Staňte se členy vašich týmů. Členství v týmu vám může zajistit správce týmu tak, že vás sám umístí na týmovou soupisku nebo po tom, co o členství v týmu zažádáte na stránce týmu, kliknutím na odkaz „Stát se členem týmu“. O tom, jestli jste členy týmu vás informuje status v pravé části lišty na stránce týmu, nebo puntík nad ikonou týmu na hlavní stránce s nabídkou týmů.

 • Pokud chcete systém používat jako neregistrovaný uživatel (pouze pro nesoukromé týmy)
  1. Pro přístup k docházce (zápis na termíny, psaní vzkazů) potřebujete znát týmové heslo, které vám sdělí správce týmu. Nemusíte tedy být registrováni v systému.

Mohu SPORTIZER používat k evidenci docházky jiné aktivity než sportovní (např. kurzy, kroužky, apod.)?

Ano, samozřejmě.


Po delší době nečinnosti nevidím náš tým na hlavní stránce

Systém standardně nezobrazuje v seznamu týmy, které po dobu delší než 1 měsíc nevykazují žádnou aktivitu. Pro jejich zobrazení stačí zakliknout volbu „Zobrazit i neaktivní“ v horní liště. Následně po vytvoření nového termínu v docházce bude tým opět na hlavní stránce viditelný.

Pokud není tým aktivní delší dobu než 1 rok, systém jej automaticky deaktivuje, přestane být přístupný a viditelný v seznamu na hlavní stránce. Znovu aktivovat jej může pouze hlavní správce ve svém uživatelském panelu v sekci Mé týmy.

Týmy, které 1 měsíc po vytvoření nejsou používány (nemají vytvořen žádný termín docházky), jsou automaticky systémem mazány.


Jak funguje opakovaný termín (plán)?

Při vytváření nového termínu, nebo i dodatečně v rámci editace vlastností již vytvořeného termínu, může být správcem nastaveno jeho opakování - následující den po uskutečnění termínu bude v docházce automaticky vytvořen nový termín stejných parametrů na tentýž den v následujícím týdnu. V případě, že se na takto vytvořený termín nikdo nezapíše, nebo pokud bude termín správcem zrušen, automatické opakovaní bude deaktivováno.


Kdo jsou VIP členové?

Správce týmu má možnost v rámci správy týmové soupisky odlišit uživatele (členy týmu), kteří budou v docházce upřednostněni před ostatními i v případě pozdějšího zápisu na termín. Zpravidla jsou to stálí členové týmu, členové, kteří mají předplatné, apod. Systém automaticky přiřazuje status VIP správcům týmu.


Jak fungují platby v rámci týmu?

U všech termínů má správce možnost ke každému uživateli v docházce zaznamenat jeho platby (podíl na nájmu, předplatné, startovné, kurzovné, apod.). Částky se pak sčítají v rámci zúčtovacích období, která správce vytváří na stránce týmové soupisky. Úhrny plateb se zobrazují ve statistikách a v tabulce docházky. Správce může v rámci nastavení týmu umožnit zobrazení částek uživatelům - ti je pak vidí v docházce, ve statistikách, a souhrnně pak v uživatelském panelu.


Jak mohu použít místo z databáze pro určení místa konání termínu?

Při vytváření nebo editaci termínu je pro určení místa konání možné místo (např. sportoviště) vybrat z nabídky. Aby se v nabídce zobrazilo vaše konkrétní sportoviště z databáze, stačí jej mít v Mých místech (pomocí ikony hvězdičky na stránce Místa). Navíc systém automaticky přidává do nabídky místa z vašeho okolí (pokud máte nastaveno město ve vašem profilu).


Rád/a bych přispěl/a na YouTube kanál SPORTIZERu vlastním videem

Náš YouTube kanál umožňuje vkládání uživatelských videí. Pokud máte vlastní účet na YouTube, stačí autentifikovat vkládání vašich videí do našeho seznamu pomocí odkazu, který najdete v popisu u seznamu Uživatelských videí na našem kanálu.


V systémovém logu správce u svého týmu vidím činnosti, které prováděl záhadný uživatel Cron

Cron je označení pro vnitřní účet v rámci systému, který vykonává automatizované činnosti - například vytváření opakovaných termínů, automatické zapisování uživatelů na termíny, pokud to mají nastaveno, apod. Nejde tedy o žádného uživatele, ale o službu SPORTIZERu.


Jsou na SPORTIZERu nějakým způsobem ošetřeny duplicitní záznamy?

SPORTIZER při vytváření termínů ověřuje, zdali již v rámci týmu neexistuje identický termín (podle času a umístění), a neumožní vytvoření takového termínu.

Při zápisu (vč. automatického) SPORTIZER ověřuje, jestli není uživatel ve stejnou dobu zapsán v docházce jiného týmu. Tolerance současného zápisu je nastavena na 30 minut, ve kterých může být uživatel zapsán na dvou různých termínech zároveň.


Jaký je rozdíl mezi používáním SPORTIZERU z domény .eu nebo .cz?

Žádný. Veškerá data jsou pro obě domény duplicitní, a není rozdíl v tom, kterou z adres uživatel používá, pouze je z technických důvodů omezeno zpracovávání autentifikačních údajů (přihlašování, registrační e-maily) na každou z domén samostatně - jestliže se např. uživatel přihlásí ke svému účtu na doméně .cz, pak na doméně .eu zůstává nepřihlášen. Může být přihlášen na obou doménách zároveň a pro systém se tak jeví, jakoby byl přihlášen ze dvou různých prohlížečů.


Něco nefunguje

Je možné, že používáte příliš starou verzi internetového prohlížeče. Pro minimální funkčnost SPORTIZERu potřebujete Internet Explorer 9 (z roku 2011) a novějsí nebo jakýkoliv moderní prohlížeč v aktualizované verzi (Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari, apod.). Pro funkčnost stránek je dále nezbytné, aby byl povolen Javascript (u všech moderních prohlížečů je povolen standardně).

SPORTIZER je stále aktivně vyvíjen, proto se může stát, že po přidání nových funkcí přestane fungovat některá ze stávajících, která byla závislá na podobě té starší. Pokud se jedná o některou z komponent, které si prohlížeče uchovávají v mezipaměti, stačí vymazat historii prohlížení. Pokud to nepomůže, může se jednat o chybu na straně serveru. Nejrychlejším způsobem, jak situaci vyřešit, je dát nám o tom co nejdříve vědět - pomocí kontaktního formuláře s podrobným popisem problému (při jaké situaci nastává, jak se projevuje, na jakém zařízení k problému dochází - počítač, tablet, telefon, operační systém, internetový prohlížeč), a my chybu v následující aktualizaci (často do druhého dne) opravíme. Za tyto problémy se omlouváme a zároveň děkujeme za pomoc při jejich odhalování.


Co SPORTIZER neumí?

SPORTIZER nedokáže vytvořit morálku v týmu, změnit vůli, ani charakter uživatelů. Dokáže podpořit společné nadšení, pokud v týmu již nějaké existuje, nefunguje-li však v týmu morálka a respekt k jeho vedoucímu, je zbytečné do SPORTIZERu v tomto směru vkládat naděje.


Je SPORTIZER super?

Ano.

SPORTIZER © copyright 2014-2024 [d9] / haltof.czKontakt
Předpověď počasí openweathermap.org
Facebook
YouTube
[d9]