UŽIVATEL 

SPORTIZER

Slouží jako elektronická docházka pro týmové sporty jako jsou americký fotbal, atletika, badminton, baseball, basketbal, bowling, cvičení, cyklosport, florbal, fotbal, golf, házená, hokej, horolezectví, jóga, jumping, krasobruslení, kulečník, lukostřelba, lyžování, motorsport, nohejbal, plavání, plážový volejbal, posilování, ragby, squash, stolní tenis, šipky, tanec, tenis, volejbal, a zájmové aktivity jako např. hobby, hudba, malování, vzdělávání, a další, při kterých se schází větší počet lidí.
 • Slouží k organizaci docházky pravidelných údálostí - tréninků a lekcí, ale také akcí a turnajů.
 • Předchází nedostatečným nebo naopak nadbytečným účastem. Pokud je zapsáno málo lidí, termín může být zrušen (automaticky nebo rozhodnutím správce).
 • Zefektivňuje vzájemnou komunikaci mezi správci a členy týmů a skupin - není potřeba se individuálně domlouvat jestli se termín uskuteční, kdo přijde a kdo ne.
 • Pomáhá propagaci týmů, skupin a kroužků, a umožňuje zájemcům o volnočasové aktivity hledat příležitosti ve svém okolí - uživatele zajímá, jak jsou na tom ostatní a občas se někdo nabídne k doplnění počtu.
 • Udržuje archivní záznamy o trénincích a turnajích - termíny je možné doplnit o vzkazy, fotografie a přílohy. Za libovolná časová období je možné z docházek generovat tabulky účastí.
 • V rámci týmů/skupin jsou k dispozici statistiky účasti, užitečnosti jednotlivých členů, evidence plateb za vymezená časová období a ankety.
 • Systém je navržen pro používání na počítačích i mobilních zařízeních (tabletech a telefonech) - zobrazení se přizpůsobuje velikosti a orientaci obrazovky.

Uživatelé jej mohou používat bez nutnosti registrace.

Je určen jak amatérským, tak organizovaným skupinám, pro nekomerční použití je k dispozici bez omezení zdarma.

Jak začít?

Uživatelé

Uživatelé mohou systém používat bez nutnosti registrace, kdy se do docházek zapisují svým jménem/přezdívkou a zadáním týmového hesla.

Jestliže je uživatel zároveň členem většího počtu týmů, je pro něj takový způsob zapisování se na termíny nepraktický. Pokud se do systému zaregistruje, pak se již přihlásí ke svému účtu a pro zápis do docházky týmů, jichž je členem (je na soupiskách), již nemusí týmová hesla zadávat (na soupisku týmu uživatele zařadí správce týmu přímo nebo poté, co si uživatel o členství v týmu zažádá kliknutím na odkaz „Stát se členem týmu“ na stránce týmu).

Nový uživatel se do systému registruje pomocí ikony NOVÝ UŽIVATEL (v panelu vpravo nahoře) a následným vyplněním registračního formuláře. Obdrží e-mail, pomocí kterého dokončí registraci a přihlásí jej do systému. Zde si v panelu přihlášení nastaví svůj profil a následně se může v jednotlivých týmech stát jejich členem (pomocí nabídky na stránkách týmů).

Uživatel, který zapomněl své heslo se do systému dočasně přihlásí pomocí registračního odkazu, který obdrží na svůj e-mail, pokud do políčka s heslem v panelu přihlášení zadá „REQ“.

V rámci uživatelského panelu, který je přístupný z pravé horní části obrazovky si může uživatel nastavit profilové a kontaktní informace, a dále si pro každý tým, jehož je členem, může nastavit automatické akce - např. automatický zápis na termíny nebo zasílání informačních e-mailů o událostech v docházkách.


Docházka

Tým se registruje na hlavní stránce www.sportizer.eu kliknutím na ikonu VYTVOŘIT TÝM a vyplněním formuláře pro vytvoření nového týmu. Správce týmu musí být registrován jako uživatel v systému SPORTIZER (v rámci registrace nového týmu pro nového uživatele dochází automaticky k vytvoření nového uživatelského účtu, pokud v systému ještě neexistuje). Registrace je v tomto případě dokončena aktivačním e-mailem, který uživatele přesměruje na stránky nově vytvořeného týmu.

Zde nastaví parametry týmu a týmové heslo, které slouží členům týmu k přístupu do docházky a registraci na soupisku.

Členům týmu předá týmové heslo a odkaz na internetovou stránku týmu.


Turnaj

Organizátor (správce) turnaje vytvoří turnaj na hlavní stránce www.sportizer.eu vyplněním formuláře pro vytvoření nového turnaje (kliknutím na ikonu VYTVOŘIT TURNAJ NEBO AKCI). Správce turnaje musí být registrován jako uživatel v systému SPORTIZER (v rámci registrace turnaje pro nového uživatele dochází automaticky k vytvoření nového uživatelského účtu, pokud v systému ještě neexistuje). Registrace je v tomto případě dokončena aktivačním e-mailem, který uživatele přesměruje na stránky nově vytvořeného turnaje.

Zde zadá propozice a informace o turnaji, zvolí způsob registrace účastníků, popř. vloží přílohy ke stažení.

Odkaz na stránku s turnajem oznámí potencionálním účastníkům.


Jak službu používat?

Funkce systému je možné bez registrace vyzkoušet na DEMO týmu a DEMO turnaji - nápověda s přístupovými údaji se nachází v pravém dolním rohu obrazovky.


Používání Docházky

Správce nebo uživatelé vytváří každý nový termín (trénink, lekce, hodina, akce, turnaj) kliknutím na symbol na stránce s docházkou s předstihem nejméně jednoho dne (správce může termíny vytvářet a upravovat i dodatečně). V rámci vytváření termínu je možné nechat rozeslat aktivační e-mail členům týmu (soupisku členů vytváří správce v rámci administrace týmu). Pro každý termín je možné zadat kromě času a místa konání také deadline, do které se mohou uživatelé zapisovat, kapacitu termínu a minimální účast.

Členové týmu se na termíny do stanovené hodiny deadline zapisují nebo se z nich omlouvají:

 1. zapsáním svého jména či přezdívky a zadáním týmového hesla na stránce s docházkou,
 2. zapsáním se bez nutnosti zadávání týmového hesla pokud jsou registrováni v systému SPORTIZER a nacházejí se na soupisce týmu,
 3. kliknutím na odkaz v aktivačním e-mailu (byl-li při vytváření termínu rozeslán), pokud jsou registrováni v systému SPORTIZER a nacházejí se na soupisce týmu nebo jsou na termín pozvaní.

U organizovaných týmů je možné systém používat opačně - pro každý termín správce členům zapíše docházku (může tak učinit hromadně v rámci správy týmové soupisky) a omlouvají se z něj ti členové, kteří se nedostaví (kliknutím na symbol ) nebo pomocí odkazu pro omluvení z registračního e-mailu.

Z uskutečněných termínů je generována statistika účastí a tabulky docházky pro účely tisku či exportu do Excelu.

Návštěvník webu má možnost na základě údajů o městě a typu aktivity v případě zájmu týmy kontaktovat pomocí formuláře na stránce s docházkou každého týmu.


Používání Turnaje

Zájemci o účast na turnaji se na stránce turnaje registrují pomocí formuláře, kde zadají název svého týmu a kontaktní informace. Uživatelé neregistrovaní v systému SPORTIZER registraci dokončí pomocí aktivačního e-mailu, který obdrží od systému. Tím se dostávají na soupisku turnaje.

Po naplnění maximální kapacity jsou další týmy se zájmem o účast registrovány jako náhradníci. Do termínu deadline se zapsaný účastník turnaje může pomocí odkazu z aktivačního e-mailu ze soupisky odhlásit, čímž dojde k uvolnění místa pro případné náhradníky.


Používání ankety

Anketa je speciální typ termínu v rámci docházky, který může vytvořit správce týmu (kliknutím na ikonu pod ikonou pro vytvoření nového termínu). V rámci ankety mohou uživatelé zvolit jeden z až 7 nabízených termínů formou hlasování, které probíhá stejně jako zápis na běžný termín docházky - buď přímo, nebo pomocí registračních odkazů z e-mailů. „Vítězný“ termín s nejvyšším počtem hlasů je pak převeden na běžný termín včetně zapsaných uživatelů. Z důvodu přehlednosti je možné mít v rámci týmu aktuálně vytvořenu pouze jednu aktivní anketu.


Používání funkce Deníček

Deníček slouží pro jednoduchou měsíční evidenci aktivit po dnech formou zápisu do tabulky, přičemž se do něj automaticky generují i aktivity z týmových docházek. V deníčku je možné pro každý den přiřadit (i vytvářet nové) libovolné množství aktivit (např. běh, jízda na kole, kliky, apod.) v různých jednotkách (počet, vzdálenost, doba trvání). Deníček je přístupný až po registraci do systému SPORTIZER.


Používání funkce Místa

SPORTIZER obsahuje databázi míst, ve které jsou informace o areálech a místech (město, typy aktivit, přístupnost, fotografie, komentáře) a jejich přesné umístění pomocí GPS souřadnic. V rámci docházek jednotlivých týmů je možné propojit místo z databáze s místem konání příslušné akce (tréninku, turnaje) a tím místo přesně specifikovat uživatelům - ke každému místu se automaticky generují odkazy na online mapy, a zároveň se u místa znázorňuje obsazenost termíny dalších týmů.

Databázi míst může doplňovat každý registrovaný uživatel SPORTIZERu.

Vlastnosti docházky

Tým

je definován názvem, lokalitou (městem) a typem sportu/aktivity (je symbolizována ikonou v seznamu týmů).

Správce má možnost vést soupisku uživatelů registrovaných v systému, která slouží především k rozesílání aktivačních e-mailů, které mohou být uživatelům na soupisce automaticky rozesílány při vytváření nových termínů a pomocí nichž se uživatelé mohou pohodlně zapisovat na termíny (kliknutím na odkaz v e-mailu).

Správce může nastavit viditelnost docházky týmu jako:

 1. veřejnou (výchozí) - tabulky s docházkou, vzkazy i statistiky jsou veřejně přístupné,
 2. neveřejnou - tabulky s docházkou se veřejně zobrazují bez upřesňujících informací (místo a čas konání). Upřesňující informace, vzkazy a statistiky jsou přístupné pouze členům týmu,
 3. soukromou - stránka týmu je přístupná pouze členům týmu.

Uživatelé se sami do tabulek docházky mohou zapisovat např. křestními jmény nebo přezdívkami. Pokud jsou registrováni v systému, zapisují se automaticky zvoleným jménem (přezdívkou) dle nastavení svého účtu.

Termín (trénink nebo účast na turnaji)

je definován dnem, časem, místem konání a kapacitou. Dále může být nastaveno jiné místo konání a jiný sport/aktivita (v případech, kdy např. volejbalový tým hraje v létě plážový volejbal na jiném místě než během celého roku svůj hlavní sport), stanovena hodina nejpozdější možnosti zapsání se na termín (deadline) a minimální požadovaná účast. Pokud do deadline nebude naplněna minimální účast, termín může být zrušen - správcem nebo automaticky podle nastavení týmu.


Práva v docházce

Práva uživatelů (členů týmu):

 • mohou vytvářet nové tréninky (pokud to není zakázáno v nastavení týmu),
 • mohou se zapisovat nebo omlouvat svou účast (opětovným zapsáním zruší svou omluvu),
 • mohou zapisovat nebo omlouvat jiného registrovaného uživatele pokud k tomu od něj mají oprávnění,
 • mohou zapsat nebo omluvit neregistrovaného uživatele,
 • mohou sami sebe mazat z ještě neuskutečněných termínů (platí pro registrované uživatele),
 • mohou k termínům psát vzkazy,
 • mohou k termínům vkládat obrázky (platí pro registrované uživatele).

Práva správce (správcem se automaticky stává uživatel, který zakládá v systému nový tým):

 • může měnit všechny parametry nastavení týmu (název, sport/aktivita, město, kontaktní údaje, týmové heslo) - platí ve výchozím nastavení pouze pro hlavního správce,
 • může přidávat nebo odstraňovat uživatele na týmové soupisce a přiřazovat jim práva ke správě, hromadně uživatele zapisovat na termíny, rozesílat jim zprávy,
 • může vytvářet, rušit nebo odstraňovat termíny a ankety, volit mezi typy termínů (tréninky, zápasy, týmové akce, turnaje), vytvářet automaticky opakované termíny, dodatečně měnit parametry termínů a korigovat záznamy o počasí v den termínu,
 • může přidávat, omlouvat, odstraňovat, přejmenovávat uživatele v docházkách a připisovat k nim poznámky, statistické údaje a údaje o platbách,
 • může psát a odstraňovat vzkazy k termínům,
 • může vkládat, odstraňovat obrázky a přílohy k termínům a doplňovat k nim popisky,
 • může zvát jiné týmy a uživatele na týmové termíny.

Pro všechny akce systém vyžaduje zadání týmového hesla nebo přihlášení uživatele s příslušnými právy.


Historie SPORTIZERu

Příběh

 • SPORTIZER začal vznikat na konci roku 2014. Sloužil pro několik třineckých nadšeneckých volejbalových týmů jako náhrada domlouvání se na tréninky různými způsoby (e-maily, SMSky, zapisování do sdílených dokumentů). Nejdříve fungoval jako jednoduchý zápisník, kdy se pod termíny uživatelé zapisovali jmény, následně přibylo zabezpečení pomocí týmových hesel. V té době se ještě nijak nejmenoval a vývoj probíhal na serveru týmu 2p!nk4u ze závodního simulátoru Live for Speed, což se odrazilo na barevnosti prvních verzí grafiky stránek. Grafika byla založena na použití jednoduchého tabulkového členění a ikonek z typografických symbolů. Systém byl od začátku programován v jazyce PHP s podporou databáze MySQL.
 • Od roku 2015 začal SPORTIZER dostávat svou aktuální podobu co do vzhledu i funkčnosti - celý systém přešel na používání uživatelských účtů založených na e-mailech uživatelů, s propojením na členství v týmech. Používání týmových hesel pro nesoukromé týmy zůstalo z důvodu otevřenosti systému zachováno i pro uživatele, kteří se do systému nechtějí registrovat a chtějí jej používat jako návštěvníci. Postupně byl vytvořen jednoduchý systém organizace turnajů, který byl otestován na několika turnajích Občanského sdružení Tyra. Textové ikony byly nahrazeny symboly z balíku Bootstrap, a došlo k implementaci některých rozšíření založených na knihovně jQuery a javascriptu (lightbox, kalendář, kryptování, později auto-complete a posuv oken).
 • V roce 2016 byl souštěn YouTube kanál, kam jsou umísťována videa z různých regionálních sportovních akcí (většinou turnajů). Byla přidána možnost přihlašovat se do systému pomocí Facebooku. Do nabídky funkcí SPORTIZERu přibyl jednoduchý Deníček, který slouží k evidenci sportovních aktivit uživatelů. Kromě vlastních aktivit se zde automaticky zaznamenávají účasti v rámci docházky v týmech. K termínům docházek byla přidána předpověď počasí, ze serveru OpenWeatherMap, vázaná na databázi měst České republiky, Slovenska a Polska.
 • Od roku 2017 jsou na Facebooku zveřejňovány informace o důležitých událostech a změnách na stránkách (nové funkce nebo opravy chyb) a některé zajímavosti z propagace SPORTIZERu a akcích, které pořádáme. V systému vznikla otevřená databáze sportovišť, kterou mohou týmy používat k upřesnění lokací svých docházek, a pro uživatele je zdrojem informací o sportovištích v jejich okolí.
 • Od roku 2018 je SPORTIZER zabezpečen protokolem HTTPS a je dostupný kromě domény sportizer.eu i z domény sportizer.cz.
 • SPORTIZER má mnoho užitečných funkcí, které nejsou na první pohled viditelné. Některé vzešly z podnětů či potřeb uživatelů. Poděkování za pomoc při vývoji patří zejména paní Ivetě, pánům Honzovi a Adamovi. O možnostech SPORTIZERu se jednoduše dozvíte tak, že systému začnete důvěřovat a používat jej. Veškerá data jsou denně zálohována, informace o uživatelích nejsou poskytovány třetím stranám a míra soukromí je na úrovni uživatelů i týmů plně volitelná.

Zajímavosti


Vize


Věnováno Sedmičce


KONTAKT

Chcete-li přispět podněty (vylepšení, nové funkce, další sporty nebo aktivity), prací (překlad stránek do dalších jazyků (slovenštiny, polštiny, němčiny, angličtiny), přispíváním videi na YouTube kanál, propagací), či finančně k budoucímu vývoji služby, anebo jste zjistili chybu (občas po přidání nových funkcí v rámci úpravy celkové koncepce přestane něco fungovat - rádi se o tom co nejdříve dozvíme a chybu opravíme), kontaktujte nás:

Zpráva:

Vaše jméno:

Kontakt:

SPORTIZER © copyright 2014-2024 [d9] / haltof.czKontakt
Předpověď počasí openweathermap.org
Facebook
YouTube
[d9]